Kui kohalikud olud keelavad septiku paigaldust, siis saab reovee käitluseks kasutada biopuhastit või mahutit. Biopuhastist väljuv heitvesi on kordades puhtam kui septikust väljuv. Biopuhastis toimub heitvee puhastus tsüklite kaupa ning lisaks mahuti paigaldusele paigaldatakse juhtautomaatika ja kompressor. Puhastatud heitvesi immutatakse.  

Küsi nõu biopuhastite, paigalduse ja sellega kaasneva dokumentatsiooni kohta.

Biopuhasteid on võimalik osta meilt, kuid paigaldame ka kliendi enda poolt soetatuid. Aitame valida vajadustele sobiva puhasti.
UA-191140810-1